مقررات مربوط به نقل و انتقال ورزشکاران و مربیان اسکیت
نویسنده : >Hilda< - ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ۱٤٩۱
 

مقررات مربوط به نقل و انتقال ورزشکاران و مربیان اسکیت

 

فدراسیون اسکیت مقررات مربوط به نقل و انتقال ورزشکاران و مربیان اسکیت را اعلام کرد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، مقررات به شرح زیر است:

1-     هر
گونه نقل و انتقال ورزشکاران و مربیان در سطح باشگاه ها و ادارات  و
سازمان های شرکت کننده در لیگ بایستی با عقد قرارداد صورت گیرد.         

2-     با
توجه به اینکه ورزشکاران از بدو فعالیت ورزشی زیر نظر مربیان سازنده و
هیات های شهرستانی و استانی تعلیم می بینند این امر می طلبد ورزشکاران جهت
خروج از هر استانی از هیات استان مبدا معرفی نامه بگیرند یا به عبارتی
صلاحیت آنها از طرف استان مورد تائید قرار گیرد لذا برای اینکه دریافت این
معرفی نامه بعضاً مانعی برای حضور ورزشکاران در تیم های مورد علاقه آنان
نشود این کار با در نظر گرفتن شرایط خاص و با نظارت عالیه فدراسیون اسکیت
صورت پذیرد.

3-     باشگاه
ها هنگام تنظیم قرارداد با ورزشکاران در صورت ابهام وضع ورزشکار می بایست
از نظر قرارداد قبلی در داخل استان، از طریق هیئت استان و در ارتباط با
سایر استان ها از فدراسیون استعلام و سپس اقدام نمایند.

4-     قرارداد
باشگاه و ورزشکار می بایست برابر فرم پیوست در چهار نسخه تنظیم و در هیئت
ثبت شود در صورتیکه هیئت اسکیت استان خود طرف قرارداد باشد، این قرارداد
باید در فدراسیون اسکیت کشور نیز به ثبت برسد، یک نسخه از قرارداد نزد
باشگاه خواهد ماند و سایر نسخ به ورزشکار هیئت استان و فدراسیون اسکیت
تحویل می شود.

5-     در
صورت اتمام قرارداد با باشگاه ممانعتی جهت عقد قرارداد ورزشکار با باشگاه
دیگر نمی باشد ولی صدور کارت و مجوز فعالیت در باشگاه جدید منوط به ارائه
برگ تسویه حساب از باشگاه قبلی خواهد بود.

6-     شروط
قرارداد بایستی از طرف باشگاه تعیین و تنظیم و به تأیید هیئت استان برسد و
فدراسیون هیچگونه مسئولیتی در قبال تبعات ناشی از غفلت در تنظیم صحیح
قرارداد نخواهد داشت.

7-     ورزشکاران
مشمول با در دست داشتن دفترچه آماده به خدمت بدون غیبت و با ذکر تاریخ
اعزام، تا قبل از اعزام مجاز به شرکت در مسابقات می باشند.

7-1ورزشکارانی
که در طول مدت قرارداد مشمول خدمت نظام وظیفه می شوند با ارئه دفترچه
آمادهبه خدمت (بدون غیبت) می توانند در مسابقات شرکت نمایند.

8-     در
صورت عقد قرارداد های همزمان از سوی ورزشکار با چند باشگاه و عدم حل موضوع
با توافق، مراتب در کمیته انضباطی طرح و باشگاه و ورزشکار ملزم به اجرای
رأی نهایی کمیته انضباطی می باشند.

9-  ورزشکارانی که در نیم فصل،  فسخ قرارداد می نمایند می توانند با سایر تیم ها قرارداد منعقد کنند.

10-مدت قرارداد و عضویت در باشگاه حداقل یک فصل می باشد.

11-تمدید قرارداد باشگاه ها با ورزشکاران بایستی درپایان مدت قرارداد انجام شود.

12-اختلاف مربوط به نقل و انتقالات جهت رسیدگی به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد.

13-نقل و انتقال مربیان و سرپرستان با فسخ قرارداد قبلی و با ثبت قرارداد جدید امکان پذیر می باشد.

14-عقد قرارداد با ورزشکاران زیر18 سال فقط با حضور قیم قانونی او در دفتر هیئت استان یا فدراسیون امکان پذیر خواهد بود.

15- چنانچه ورزشکاری در هیچ یک از رقابت های یک فصل شرکت نکرده باشد و قراردادی نیز با هیچ باشگاهی نداشته باشد آزاد تلقی می شود.

16-چنانچه
باشگاه تا مدت یک ماه پس از پایان مدت قرارداد برگ تسویه حساب ورزشکار را
تکمیل و ارسال ننماید آن ورزشکار از نظر سازمان لیگ،  آزاد تلقی خواهد شد.

17-هیئت
ها و باشگاه ها بدون اخذ مجوز کتبی از نیروهای مسلح مجاز به انعقاد
قرارداد با ورزشکاران سرباز (مشغول خدمت نظام وظیفه ) نمی باشند.

18-باشگاه
های نظامی و انتظامی می توانند ورزشکارانی را کهدر حال انجام خدمت نظام
وظیفه می باشند و نسبت به باشگاه دیگر متعهدند و تمایل به عضویت در باشگاه
نظامی یا انتظامی را دارند حداکثر برای دوفصل با رضایت کتبی باشگاه طرف
قرارداد به خدمت بگیرند.

19-ورزشکارانی که در حین خدمت نظام وظیفه با تیم های نظامی  و انتظامی قرارداد تنظیم نموده اند پس از دریافت کارت پایان خدمت آزاد محسوب می شوندو می توانند با باشگاه مورد علاقه خود در زمان نقل و انتقالات قرارداد منعقدو در مسابقات شرکت کنند.

20-ورزشکارانی
که به خدمت نظام وظیفه اعزام می شوند در صورتی که نتوانند به تعهدات خود
بر اساس قرارداد عمل کنند موظف می باشند در مورد فسخ قرارداد با باشگاه
تفاهم کنند در غیر این صورت نظر هیئت استان محل فعالیت باشگاه،  برای طرفین
لازم الاجرا می باشد.

21-هر تیم می توانددر هر رشته حداکثر 2 بازیکن خارجی طبق قوانین وزارت ورزش و جوانان جذب نماید.

22-باشگاه
موظف است بازیکن را در برابر فوت، سوانح، صدمات، نقص عضو و هرگونه بیماری
ناشی از مسابقات یا تمرینات یا به هنگام مسافرتهای داخل و خارج از کشور
بیمه نموده و بیمه ضمیمه قرارداد شود.

23-ورزشکارانی
که قرارداد آن ها توسط کمیته انضباطی فدراسیون رد یا ابطال شده باشد
ورزشکار آزاد شناخته می شوند ومی توانند در مهلت نقل وانتقالات، عضویت
باشگاه دیگری را بپذیرند.

24-    باشگاه در جریان مسابقات در صورت مواجه شدن با موارد ذیل و با تأیید فدراسیون مجاز به جایگزین کردن ورزشکار جدید می باشد.

    24-1
فوت ورزشکار، بیماری غیر قابل علاج یا صدماتی که ورزشکار را برای همیشه از
همراهی تیم باز می دارد .  (با تأیید فدراسیون پزشکی ورزشی و کمیته پزشکی
فدراسیون)

 24-2مواجه
شدن ورزشکار با مصدومیت شدید به نحوی که ورزشکار را حداقل به مدت سه ماه
از همراهی با تیم  باز دارد. ( با تأیید فدراسیون پزشکی ورزشی وکمیته
پزشکی  فدراسیون)   

25- ورزشکار
موظف است در کلیه جلسات تمرین، مسابقه و مسافرت های ورزشی که به طور عرف
ومنطق برنامه ریزی شده باشد. حاضر شود و دستورات مسئولین ومربیان را اجرا
نماید در صورت استنکاف، باشگاه می تواند برابر مفاد آئین نامه داخلی باشگاه
که قبلاً تعیین و اعلام شده باشد تنبیهات انضباطی برای ورزشکار اعمال
نماید.

26-در
صورتی که ورزشکار به هر دلیل ممنوعیت عقد قرارداد داشته باشد و قرارداد
امضاء نماید، موظف است وجوه اخذ شده را پرداخت کند و اعلام باشگاه،  مشمول
مقررات انضباطی فدراسیون خواهد بود.

27-در
صورتی که باشگاه یا ورزشکار به مفادقرارداد یا آئین نامه های فدراسیون عمل
ننمایند،  به در خواست هریک از آن ها کمیته انضباطی فدراسیون به موضوع
رسیدگی می نماید و بر اساس مستندات، رأی صادر خواهد نمود در صورت در خواست
تجدید نظر موضوع به کمیته استیناف ارجاع و رأی نهایی برای طرفین لازم
الاجرا می باشد.

28-باشگاه
می تواند ورزشکار طرف قرارداد خود را درلیست انتقال قرار دهد در این صورت
بااعلام نامه ورزشکار به فدراسیون حداکثر یک هفته بعد از پایان مسابقات
همان فصل ورزشکار آزاد شناخته می شود و تا جذب  ورزشکار توسط باشگاه
جدید،آن باشگاه ملزم به رعایت تعهدات خود در قبالورزشکارمذکور می باشد در
آن صورت باشگاه میتواند با رعایت مقررات مربوط، ورزشکار جایگزین نماید.


 
 
صارمی سرپرست هیات اسکیت استان کرمانشاه شد
نویسنده : >Hilda< - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ دی ۱٤٩۱
 
 

با حکم سرپرست فدراسیون اسکیت، جواد صارمی به عنوان سرپرست هیأت اسکیت استان کرمانشاه منصوب شد.به
گزارش روابط عمومی، در حکم دکتر فریبا محمدیان آمده است: با عنایت به
پیشنهاد مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان کرمانشاه به موجب این ابلاغ به
عنوان سرپرست هیأت اسکیت استان آن استان منصوب می شوید.

شایسته
است، به استناد تبصره 3 ماده 10 آئین نامه هیئت های ورزش استان ها حداکثر
ظرف مدت 3 ماه تمهیدات لازم را برای انجام امور قانونی مربوط و برگزاری
مجمع عمومی به منظور انتخاب رئیس هیئت اسکیت استان با هماهنگی مدیرکل محترم
ورزش وجوانان استان و این فدراسیون معمول فرمایید.

همچنین
دکتر محمدیان سرپرست فدراسیون اسکیت ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های صورت
گرفته توسط ایزد سیف ا... پور در مدت زمان حضورش در این هیات برای وی آرزوی
موفقیت کرد و اظهار امیدواری نمود در جبهه دیگر از خدمت رسانی به ورزش
کشور موفق و موید باشد.


 
 
بخشنامه رقابت های ماراتن جام ولایت
نویسنده : >Hilda< - ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ دی ۱٤٩۱
 
 

فدراسیون اسکیت در بخشنامه ای شرایط و نحوه برگزاری دومین مرحله مسابقات اسکیت ماراتن دستجات آزاد کشور را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، این مسابقات ویژه آقایان و بانوان
خواهد بود و تحت عنوان جام ولایت در روزهای دهم و بیستم بهمن ماه سال جاری
در شهرستان اهواز برگزار می شود.


  

 
 
ذوالقدر: رول بال به خانواده اسکیت پیوست
نویسنده : >Hilda< - ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ دی ۱٤٩۱
 


 


ذوالقدر: رول بال به خانواده اسکیت پیوست

رئیس
هیات اسکیت استان اصفهان با اشار به رونمایی رشته جدید رول بال در اصفهان
گفت: این رشته برای نخستین بار در اصفهان رونمایی شد و از این پس شاهد
فعالیت ورزشکاران در این عرصه خواهیم بود.

به
گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، علیرضا ذوالقدر شجاعی تصریح کرد: در
مراسم رونمایی رشته جدید رول بال که با حضور مسوولان ورزش از جمله دکتر
محمدیان سرپرست فدراسیون اسکیت انجام شد، این رشته به صورت رسمی به خانواده
اسکیت کشور وارد شد و با توجه به ویژگی های بسیار مطلوبی که دارد مطمئن
هستم در مدت زمان کوتاهی می تواند علاقه مندان بسیاری در کشور را به سوی
خود جلب کند.

وی
تصریح کرد: ورزش اسکیت از رشته‌های سرعت و استقامت، اسکیت هاکی، اسکیت
نمایشی، اسکیت اگرسیو و برد تشکیل شده، رول بال نیز تلفیقی از رشته‌های
ورزشی بسکتبال، هندبال و اسکیت است و قوانین مخصوص به خود را دارد. در این
ورزش هرتیم 12 بازیکن خواهد داشت که شش بازیکن اصلی داخل زمین بوده و رقابت
توسط 2 داور قضاوت می شود.

ذوالقدر
خاطر نشان کرد: توپ این رشته شبیه توپ بسکتبال و حرکات زمینی آن مانند این
رشته و دروازه‌های آن نیز مانند دروازه هندبال است و ورزشکاران در این
رشته باید با کفش اسکیت در زمین حاضر شوند
.در
حال حاضر 45 نفر را در اصفهان برای این رشته آموزش داده‌ایم که 32 نفر از
این افراد بانوان هستند و توسط مدرسین بین‌المللی تحت آموزش قرار گرفته‌اند
. همچنین در نظر داریم در بهمن ماه نیز کلاس مربیگری این رشته را به صورت کشوری در اصفهان برگزار کنیم.

رئیس
هیئت اسکیت استان اصفهان با بیان اینکه رشته رول بال چندین سال است که در
آسیا و جهان وجود دارد تاکید کرد: از سال آینده نیز رقابت‌های لیگ رشته رول
بال را در اصفهان برگزار می کنیم.

وی
گفت: جا دارد از جواهری مدیر کل اداره ورزش و جوانان اصفهان، اخوان
نماینده محترم مجلس و محمدیان سرپرست فدراسیون اسکیت که با حمایت‌های خود
ما را در راه‌اندازی این رشته یاری کردند تشکر کنم
.

شجاعی
ذوالقدر در ادامه نیز به برگزاری یک دوره کلاس مربیگری درجه سه اسکیت هاکی
اشاره کرد و افزود: این کلاس در سه روز پایانی هفته جاری در دو بخش آقایان
و بانوان برگزار می‌شود
.

وی اضافه کرد: همچنین هفته آینده نیز دوره مربیگری توجیهی پایه در دو بخش بانوان و آقایان و در شهرستان کاشان برگزار می‌شود