جدول مدال ها تا کنون (YEOSU2011 )

 جدول مدال ها تا کنون COUNTRY gold medal silver medal bronze medal TOTAL Colombia 12 16 5 33 Korea 12 7 7 26 Chinese Taipei 3 1 7 11 Newzealand 1 3 0 4 Belgium 1 2 2 5 Argentina 1 1 0 2  Italy 1 0 2 3 Chile 1  0  0 1 Germany  0  1  2  3  Ecuador  0  1 0 1 France 0 0 5 5 USA 0 0 1 1 China  0  0   0 1      
/ 0 نظر / 10 بازدید
مرداد 91
1 پست
شهریور 90
1 پست
اسفند 96
7 پست
بهمن 96
1 پست
شهریور 93
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
دی 91
2 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
8 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
9 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
11 پست
آبان 88
19 پست