شش قدم برای بالا بردن سرعت

اقای Bill Begg یکی از مربیان برتر سرعت شش نکته مهم برای بالا بردن سرعت را موارد زیر بیان میکند:

١- پزیسیون نشست کامل ، منظور خم بودن زانوها و نشست داشتن

٢- پوش دادن به پهلو ها

٣- انتقال وزن به موقع

۴- تاب دادن بازوها

۵- برگشت به حالت اول به صورت "D"

۶- مسابقه ، برگشت سریع قدم استفاده از عضلات رانلبخند

/ 0 نظر / 4 بازدید