انتخاب سرپرست فدراسیون اسکیت از طرف سازمان تربیت بدنی

معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان تربیت بدنی طی حکمی سرپرست فدراسیون اسکیت را منصوب کرد .

به گزارش پایگاه خبری ورزش ایران دکتر علی سعیدلو  طی حکمی  جمشید وزیری را به عنوان سرپرست فدراسیون اسکیت منصوب کرد .                               

 در حکم  دکتر سعید لو به وزیری آمده است : نظر به تهد تجربه وبه استناد اختیارات ذیل ماده 10 اساسنامه فدراسیون های ورزشی جناب عالی را به عنوان سرپرست فدراسیون اسکیت منصوب می نماییم .

در ادامه این حکم آمده : لازم است با هماهنگی مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای ضمن انجام امور محوله حداکپثر ظرف 3 ماه نسبت به فراهم نمودن مقدمات و برگزاری انتخابات فدراسیون اسکیت اقدام کنید .

یاد آور می شود وزیری پیش از این رئیس فدراسیون اسکیت بوده و با اتمام زمان ریاست وی به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب شد .

منبع : فدراسیون اسکیت بامن حرف نزن

/ 0 نظر / 10 بازدید