نرمش ها وکشش های تخصصی سرعت و فیتنس

چرخش مفصل لگن درونی با کمک دست(۱۰ تا ۱۵ مرتبه)

کشش کشاله های ران(یک تا دو دوره ۱۰ مرتبه ای)

انعطاف بالا تنه(۱۰ تا ۱۵ مرتبه)

کشش عضله همسترینگ(۱۰ مرتبه)

کشش به صورت ایستاده(۱۰ بار برای هر پا)

موفق با شید دوستان وشاد اسکیت کنید .

/ 0 نظر / 19 بازدید