برگزاری مسابقات اسکیت نمایشی در کرمانشاه

یکدوره مسابقه اسکیت نمایشی قهرمانی استان دختران (درتمام رده های سنی ) و پسران (زیر 9 سال)در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) سالن شهید رجایی روز جمعه 11 شهریور برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی هیئت اسکیت استان کرمانشاه شرایط و ضوابط شرکت در این مسابقات به شرح زیر می باشد:
مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مسابقات نمایشی:
1.    همراه داشتن اصل و کپی شناسنامه.
2.    دارابودن کارت بیمه ورزشی  باذکر رشته ورزشی اسکیت.
3.    مبلغ 10000 تومان به عنوان ورودی مسابقه به ازای هر شرکت کننده
شرایط عمومی مسابقه:
1.    مهلت ثبت نام از روز ابلاغ تا یک روز قبل از مسابقه (برای شرکت کنند گان غیر شهرستانی)
2.    اهداء حکم قهرمانی وجایزه به نفرات اول تا سوم.
3.    اهداءجوایز به شرکت کنندگانی که موفق به کسب مقام نمی شوند.
4.    دارا بود کفش اسکیت پایه یا نمایشی به همراه ست ایمنی
5.    آوردن هر گونه دوربین به محل مسابقه ممنوع می باشد و در صورت هر گونه فیلم برداری شرکت کننده شما حذف و دستگاه شما به حراست تحویل داده می شود.
شرایط اختصاصی:
1)    رده های سنی به شرح زیر می باشد :
    گروه اول   :   متولدین سال های1385  _1382( 5 تا  8  سال  )
    گروهدوم  :   متولدینسالهای1381_ 1378 ( 9تا12سال  )
    گروهسوم   :   متولدینسالهای1377  _   1374( 13تا16سال  )
   گروهچهارم  :   متولدینسالهای1373 و قبل از آن ( 17 سال به بالا   )
2)    مدت زمان اجراء برنامه 2  دقیقه  و 15 ثانیه  می باشد.
3)    برنامه شامل 5 حرکت اجباری و 3 حرکت اختیاری می باشد.
4)    حرکات اجباری شاملمواردزیرمیباشد  :
   کراس اور فور وارد (دور زدن از جلو راست وچپ)
    کراس اور بک وارد (دور زدن از عقب راست وچپ)
    اسپایرال (فرشته یا  پروانه و ...) .
    فوت ورک (رقص پا) رقص پا روی لبه ها و روی یکپا امتیاز بیشتری دارد .
    اسپین دوپا
 حرکات اختیاری شامل موارد زیر می باشد  :
*والتز جامپ (پرش) *توی لوپ*اسپین یکپا
قوانین و مقررات مسابقه :
1.    غیر از حرکات مشخص شده اجرای هر گونه حرکت اختیاری هیچ گونه امتیازی ندارد.
2.    هیچکس حق اعتراض شفاهی را نداشته و اعتراض باید مکتوب و به همراه10000 تومان به  سر داور مسابقه تحویل داده می شود داوران به اعتراض شما رسیدگی کرده و در صورتی که حق با شرکت کننده باشد وجه شما برگردانده می شود.

                                                    

 

/ 0 نظر / 39 بازدید