انتخاب رئیس جدید هئیت اسکیت استان فارس

انتخابات هیئت اسکیت استان فارس با حضور جمشید وزیری سرپرست  فدراسیون برگزار گردید و آقای سید عبد الرضا دستغیب با 18 رای به مدت 4سال رئیس هیئت اسکیت استان فارس انتخاب شدند

منبع : فدراسیون اسکیت لبخند

/ 0 نظر / 9 بازدید