آدرس سایت های فدراسیون ها ورزشی

فدراسیون اسکواش                  WWW.squash.ir

فدراسیون گلف                         www.golfiri.ir 

فدراسیون اسکی                     www.skifed.ir

فدراسیون بسکتبال               www.iranbasketball.ir

فدراسیون فوتبال                    www.iriff.ir

فدراسیون والیبال                     www.volleyball.ir

فدراسیون اسکیت                 www.irisf.ir   

فدراسیون سوار کاری             www.feiri.ir

فدراسیون جودو                    www.judo.ir

   

 

/ 0 نظر / 13 بازدید