مسابقات فینال اسکیت سرعت شهرداری تهران برگزار می شود

"ابراهیم سیار "مسئول اسکیت تربیت بدنی شهرداری تهران گفت :

فینال رقابت های اسکیت سرعت شهرداری تهران در 4 گروه سنی روز جمعه 24 دی ماه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، "ابراهیم سیار" با اشاره به برگزاری این رقابت ها تصریح کرد: مسابقات در 4 گروه سنی  زیر 11 سال ، 12 و 13 سال ، 14 و 15 سال ، 16 تا 19 سال  و در ماده های 200، 300 و500 متر در سالن شهید رجایی منطقه 8 تهران برگزار خواهد شد از هر رده سنی یک نفر از منطقه می تواند در این مسابقات شرکت کند.

وی ادامه داد: بخشنانه فنی و اجرائی مسابقات اسکیت محلات شهرداری تهران در این مسابقات رعایت خواهد شد که در رشته اسکیت سرعت آقایان این موارد باید مورد توجه قرار گیرد.

1-  شرکت کنندگان می توانند از هر نوع کفش اسکیت این لاین استفاده نمایند .

2-  داشتن لوازم ایمنی برای  تمامی گروه سنی الزامی  می باشد  و در غیر این صورت از شرکت ورزشکار در  مسابقه جلوگیری خواهد شد.

3-  شرکت کنندگان می بایست 30 دقیقه قبل از زمان مسابقه در محل حضور داشته باشند.

4-  مسابقات در دور زمین چمن فوتبال و یا در سالن ورزشی بسکتبال و هندبال استاندار باشد، قابل اجرا می باشد .

5- مسابقات  به صورت تایم تریل برگزار خواهد شد .

6- ورزشکارانی که بتوانند رکورد  کشوری را ثبت کنند به کمیته استعداد یابی فدراسیون معرفی خواهند شد .

8- مسابقات در 4 رده سنی ذیل برگزار می گردد  .

-  گروه سنی زیر 11 سال  متولدین 79،78،80 تا آخر اسفند 81 در ماده 200 متر

- گروه سنی 12 و13 سال  متولدین 1/1/77 تا آخر اسفند 76 در ماده 300 متر

- گروه سنی 14 و15 سال  متولدین 1/1/75 تا آخر اسفند 74 در ماده 300 متر

- گروه سنی 16 تا 19 سال متولدین 1/1/73 تا آخر اسفند 70 در ماده 500 متر

9- مسئول تربیت بدنی منطقه می بایست  نتایج را  به تفکیک رده سنی و تعداد شرکت کننده در هر رشته همانند.

جدول ذیل را یک روز بعد از مسابقات به انجمن اسکیت شهرداری تحویل نماید .

10 - مناطق جهت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره   09122020593 آقای ابراهیم سیار  رئیس انجمن اسکیت تربیت بدنی شهرداری تهران تماس حاصل نمایند .

/ 1 نظر / 4 بازدید
مسعود

_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥______________________ ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___________________ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥........____ ۝۝۝۝۝_____ __♥♥♥♥-MY...-♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.._۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____ __♥♥♥FRIEND---♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝____ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥......۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝___ ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝____ ____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____ ______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____ ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____ __________♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝_____ ____________♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝____ _____________♥.۝۝۝۝۝۝._____ _____________♥.۝۝۝۝_________ _____________۝۝۝______________ ____________۝۝______________ __________۝_______________ اپم[گل]