پست های ارسال شده در بهمن سال 1396

جدول مدال ها تا کنون (YEOSU2011 )

 جدول مدال ها تا کنون COUNTRY gold medal silver medal bronze medal TOTAL Colombia 12 16 5 33 Korea 12 7 7 26 Chinese Taipei 3 1 7 11 Newzealand 1 3 0 4 Belgium 1 2 2 5 Argentina 1 1 0 2  Italy 1 0 2 3 Chile 1  0  0 1 Germany  0  1  2  3  Ecuador  0  1 0 1 France 0 0 5 5 USA 0 0 1 1 China  0  0   0 1      
/ 0 نظر / 15 بازدید