توافق نامه مابین جمعیت هلال احمر و فدراسیون اسکیت

به منظور بهره مندی از استعتدادها وخلاقیت و ابتکار قشر جوان جامعه همچنین مشارکت جامعه ورزشی کشور در فعالیت های اجتماعی وخدمات مورد نیاز توافق نامه همکاری ما بین سازمان  جوانان هلال احمر و فدراسیون اسکیت کشور طبق اهداف تعیین شده زیر منعقد گردید امید است این همکاری گام موثری باشد در راه رسیدن به اهداف تامین و رفاه اجتماعی .

اهداف توافق نامه :

   - تقویت حس تعاون و نیکو کاری بین جوانان ورزشکار و کمک به وفاق و همدلی بین جامعه  جوانان ورزشکار با اقشار مختلف جامعه .

   - کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف و اهداف انسانی جمعیت هلال احمر در میان جوانان - توانمند سازی و تقویت و تشویق حس مشارکت جویی و نیکو کاری بین در فعالیت های عام المنفعه .

  - توانمند سازی اعضا به منظور استفاده از اسکیت در فعالیت های امدادی و عام المنفعه .

 

                                                             منبع:فدراسیون اسکیت

/ 0 نظر / 13 بازدید