دومین اردوی تیم ملی اسکیت سرعت بانوان

ریاست محترم هیات اسکیت استان 

به استحضار می رساند ،  دومین اردوی تیم ملی اسکیت سرعت بانوان  در سال آتی ، از تاریخ 15/2/90  لغایت 17/2/90  در محل آکادمی ملی اسکیت مجموعه ورزشی آزادی برگزار می گردد .

زمان ورودو اسکان : راس ساعت 16 روز چهار شنبه مورخ 14/2/90  می باشد. (خوابگاه مخصوص ورزشکاران شهرستانی می باشد. )

ورزشکاران تهرانی راس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ  15/2/90 در محل آکادمی حضور یابند./م52

خروج : عصر روز شنبه  17/2/90

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان

رده سنی

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان

رده سنی

1

ماهرخ پدری

تهران

بزرگسالان

16

یکتا محسنی

تهران

جوانان

2

نگین دادخواه

تهران

بزرگسالان

17

مهتاب اسلامی

تهران

جوانان

3

فتانه رضوانی راد

خراسان رضوی

بزرگسالان

18

سئودا دانایی

تهران

جوانان

4

مریم اطراقچی

اصفهان

بزرگسالان

19

گیتی دهشیری

یزد

جوانان

5

زهرا مظفری

بوشهر

بزرگسالان

20

آذین قاسمی

هرمزگان

جوانان

6

نیلوفر مردانی

تهران

جوانان

21

مریم رحیمی

فارس

جوانان

7

شادی مجیدی

فارس

جوانان

22

رامینا چهره ساز

تهران

جوانان

8

الهام مدیر دهقان

تهران

جوانان

23

درسا شهریاری

البرز

جوانان

9

نهال مقدم رحمانی

تهران

جوانان

24

مریم رزم پور

هرمزگان

جوانان

10

فاطمه شازده احمدی

تهران

جوانان

25

سارا رستمی

البرز

جوانان

11

فرناز کوه شکاف

کرمانشاه

جوانان

26

نازیلا ارجمند

فارس

جوانان

12

عاطفه حجاری

فارس

جوانان

27

فرحناز نادری

اصفهان

جوانان

13

مریم مراوده

البرز

جوانان

28

محدثه روح الهی

اصفهان

جوانان

14

شقایق امامی

البرز

جوانان

29

پرستو موذنی

سمنان

جوانان

15

نگار خرم

تهران

جوانان

 

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
مسعود

سلام خوبی چه خبرا؟؟ چی کار کردی؟ تو لیگ؟[نیشخند]

مسعود

سلام خوبی مشکلی نداره دوره ی بعدی[گل]

احمد

ســــَــلــامـ! وبــِ قـــَـشـــَنگیـــ داریـــ! از مطالبت خوشم اومد بنویس که نوشته هات واقعا قشنگن برات آرزوی موفقیت میکنم دوست داری با هم------------------------------------------------/////- / / / / ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ / ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ / \____________________ / ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯

احمد

سلام هیلدا جون من که لینک نیستم[تعجب][تعجب][تعجب]